Begin Main Content Area

Chào mừng quý vị! Tôi rất vinh dự được giới thiệu với quý vị về bản thân tôi, Luật sư Biện hộ Nhà trường An toàn cho Học khu Philadelphia. Là Luật sư Biện hộ Nhà trường An toàn, ưu tiên số một của tôi là thực hiện những gì cần phải làm để đảm bảo rằng các nạn nhân bạo lực học đường có được sự giúp đỡ mà họ cần và những gì được thông báo là có thể.

Hãy biết rằng, là bậc cha mẹ/người giám hộ, quý vị có những quyền nhất định. Ví dụ, quý vị có quyền yêu cầu chuyển trường nếu con của quý vị là:

Một nạn nhân của tội phạm bạo lực: Học sinh là nạn nhân của tội phạm bạo lực và là người báo cáo việc vi phạm đó cho cơ quan thực thi pháp luật sẽ có cơ hội được chuyển đến một trường công an toàn, bao gồm cả trường đặc cách (chapter school). Nạn nhân học sinh (phụ huynh hoặc người giám hộ) có thể nộp đơn lên học khu xin chuyển sang trường khác trong thời hạn ba mươi (30) ngày sau khi vụ việc được báo cáo cho nhà trường.

Hoặc nếu con của quý vị đang học tại

Một Trường học Nguy hiểm Thường trực (Persistently Dangerous School, PDS): Bộ Giáo dục Pennsylvania hiện đang duy trì một danh sách PDS chính thức. Nếu con em của quý vị đang học tại một trường học nguy hiểm thường trực, quý vị có quyền nộp đơn xin chuyển con em mình đến một trường công an toàn, bao gồm cả trường đặc cách. Việc chuyển trường phải diễn ra trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày trường nhận được đơn.

Ngoài ra, cần biết rằng hiện có Luật sư Biện hộ Nhà trường An toàn có thể:

  1. Tham dự các phiên điều trần về kỷ luật theo yêu cầu của phụ huynh/người giám hộ, cũng như trình bày các thông tin, lời khai và kiểm tra chéo các nhân chứng;
  2. Hỗ trợ và tư vấn về các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân;
  3. Cung cấp thông tin về quá trình xử lý kỷ luật và kết quả;
  4. Cung cấp thông tin về liệu học khu đã hành động đúng trong những trường hợp liên quan đến vũ khí hay không;
  5. Hỗ trợ trong việc đảm bảo rằng nạn nhân sẽ được an toàn tại các cơ sở trường học;
  6. Lập báo cáo cho cảnh sát về những nơi học khu không làm được như vậy;
  7. Cung cấp thông tin và gửi khuyến nghị đến Ủy viên Công tố Quận về ảnh hưởng của vụ việc đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Tôi khuyến khích tất cả những ai có thắc mắc hoặc quan tâm và đang đầu tư vào sự an toàn của con em chúng ta tại học khu Philadelphia hãy liên lạc với văn phòng của tôi theo số 215-656- 5381 từ 8:30 sáng - 5:00 chiều. Để báo cáo sự cố, xin vui lòng gọi đường dây nóng theo số 1- 877-730-6315.

Tôi rất mong muốn việc khuyến khích những khả năng tiềm Nn tuyệt vời trong con người của mỗi trẻ em khi chúng được cung cấp một môi trường học tập an toàn.

--- Kelley B. Hodge, Esq. 

tải về tài liệu pdf